Vstřikovací lisy

A sample page description

Vstřikovací lisy

pracovatelé plastů volí značku JSW díky pokročilým výrobním postupům a vysoké úrovni kvality vstřikolisů. Pro kontaktní údaje a odkazy na jednotlivé modelové řady vstřikolisů přejděte do menu v záhlaví na pravém okraji stránky.

Portfolio Image

Malé lisy od 30 do 180 tun

Portfolio Image

Střední lisy od 220 do 450 tun

Portfolio Image

Velké lisy od 550 do 3000 tun